next
previous

PIO PIO

2018

oil stick on coloured 300g paper

100 x 70 cm